Medlemsoplysninger/opsigelse

Tjæreborg Fitness
Meget mere end motion !


Motion for alle fra det år man fylder 16 år.

Fitness, cirkeltræning og indoor cycling i velindrettede lokaler og moderne udstyr fra bl.a. TechnoGym og Body Bike.

Veluddannede frivillige instruktører, der i fastlagte tidsrum giver råd og vejledning.

Mulighed for gratis af få lavet et personligt træningsprogram i fitness.

Indoor cycling med hold på alle niveauer og på tidspunkter, der passer dig.

Gratis introtime til indoor cycling

Gratis introduktion til fitnesslokalet

Vejning med kropsanalyse

Løbende events, foredrag og meget mere.

Medlemsoplysninger/Opsigelse


Medlemsoplysninger

Når du har oprettet et login til medlemssystemet, kan du selv vedligeholde dine medlemsoplysninger (mobilnummer, adresse, e-mail, adgangskode m.m.). Vi anbefaler, at du ændrer den midlertidige adgangskode, som du modtog ved oprettelse af login, til en adgangskode du nemt kan huske. Login benyttes ved booking af indoor cycling og booking af instruktør til fitness. Du kan også se hvilke events du er tilmeldt, samt abonnementsperiode m.m.

Login til medlemsoplysninger

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit årskontingent, skal du gøre følgende:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se ovenfor)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Oversigt" under punktet Abonnement til venstre
 • Sæt et flueben i "Opsagt" ud for Fitness årskontingent og tryk OK for at bekræfte.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.

Hermed er kontingentet opsagt, og der vil ikke ske automatisk fornyelse ved udløb. Du har selvfølgelig stadig adgang til Tjæreborg Fitness indtil datoen, hvor kontingentet udløber.

VIGTIGT! Ændring af betalingskortoplysninger

Såfremt du får nyt betalingskort, er det vigtigt, at dine nye kortoplysninger indtastes i medlemssystemet.

Det gør du således:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se ovenfor)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Kortoplysninger" under punktet Betalingskort til venstre
 • Tryk på "Afmeld" og svar OK til, at du vil afmelde DET GAMLE kort.
 • Tryk dernæst på "Tilmeld" og indtast dine kortoplysninger for DET NYE kort i billedet, der åbner.
 • På "Kortoplysninger" kan du nu se, at kortoplysninger er ændret.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.

VIGTIGT! Fejl i forbindelse med betaling / genopkrævning

Har du fået en fejl i forbindelse med betaling, skal du få systemet til at forsøge at betale igen. Skyldes fejlen, at dine betalingskortoplysninger ikke er korrekte i vores system, skal du rette dem først. Følg vejledningen herover.

Ellers skal du gøre følgende:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se øverst på denne side)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Betalinger" under punktet Betalingskort til venstre
 • Vælg herunder fanebladet "Afbrudte"
 • Tryk på knappen "Forsøg igen" i billedet, der kommer frem og bekræft, at du vil forsøge at betale igen.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.
Tjæreborg Fitness | 6731 Tjæreborg